Verandering Nederlands Voedselparadijs nu aanjagen

Saturday November 28, 2020  |  lifestyle
Ad Verbrugge in gesprek met directievoorzitter Rabobank Amsterdam en hoogleraar toegepaste economie Barbara Baarsma. “Wij leven in een voedselparadijs, met vers, gevarieerd eten dichtbij.” Ze pleit voor ondersteuning van duurzame boeren, het belasten van uitstoot en het beprijzen van de kilometers die voedsel aflegt. “Je moet de prikkels zo vormgeven dat dat wat waarde heeft zorgvuldig wordt behandeld.” Nederland moet meer inzetten op hoogwaardige producten. Al deze zaken vragen om een integraal landbouwbeleid, waarbij de boeren perspectief wordt geboden, consumenten meer moeten gaan betalen voor kwaliteit en de politiek over de departementen heen met een visie komt. “Ik hoop dat de coronacrisis ons die lessen leert.”